För Leverantörer

Faktureringsrutiner

Till dig som är leverantör till NymanWänseth Byggmästare AB

Vi har extern skanning av alla inkomna fakturor. Fakturor som skickas till NymanWänseth Byggmästare AB ska innehålla följande obligatoriska information.

 

Leverantörsuppgifter

• Typ av faktura (debet- eller kreditfaktura)
• Fullständiga juridiska namn
• Fullständiga adress
• Organisationsnummer
• Momsregistreringsnummer
• Kontaktuppgifter
• Bankgiro och/eller Plusgiro
• Uppgift om F-skatt

 

Fakturauppgifter

• Fakturanummer
• Fakturadatum
• Betalningsvillkor
• Förfallodatum (30 dagar om inget annat överenskommits)

 

Mottagaruppgifter

• Fullständiga juridiska namn
• Adress
• Vid omvänd skattskyldighet mottagarens momsregistreringsnummer och texten ”Omvänd skattskyldighet för byggtjänster gäller”
• Beställarens namn
• Referens: Projektnummer (se nedan)
• Beskrivning som tydligt anger vad varan eller tjänsten avser
• Finns det hänvisningar till andra dokument på fakturan ska dessa bifogas
• Momsbelopp
• Totalt fakturabelopp

 

Ofullständiga fakturor

• Ofullständiga eller felaktiga fakturor kommer att returneras utan åtgärd.
• Dröjsmålsräntor accepteras inte på fakturor som returnerats på grund av ovanstående nämnda brister.

 

Övrigt

• Fakturan och eventuella bilagor ska inte ha gem, vara häftade eller vara utformade på något sätt som kan försvåra skanningen
• Samlingsfakturor, blandade fakturor med både omvänd moms och momspliktig försäljning samt fakturor med olika projektnummer kan ej hanteras
• Faktureringsavgifter och andra dylika avgifter ska inte utgå

 

Projektnummer

• En faktura ska alltid innehålla en referens i form av ett projektnummer som tydligt ska framgå av fakturan.
• Beställaren upplyser leverantören om projektnummer vid beställningstillfället.
• Projektnumret består av 7 (sju) siffror.
• Projektnumret ska skrivas i fältet ”Er referens”.

 

Fakturaadress

NymanWänseth Byggmästare AB
GEM 7365567034985
Box 171
831 22  ÖSTERSUND

 

PDF-faktura via mail: inv@pdf.attest.nu

Anvisningar för PDF-faktura, se nedan.

 

Vårt momsregistreringsnummer

SE556703498701

 

Särskilt om…

 

Omvänd skattskyldighet inom byggsektorn

I enlighet med 1 kap 2§ p 4 b mervärdesskattelagen omfattas NymanWänseth Byggmästare AB av den omvända skattskyldigheten vid inköp av byggtjänster.

Vi hänvisar till www.skatteverket.se för mer information om vilka tjänster som omfattas.

 

SKV 4820

Samtliga underentreprenörer som levererar byggtjänster ska vid första faktureringstillfället lämna in en aktuell SKV 4820 till NymanWänseth Byggmästare AB.

Vi hänvisar till www.skatteverket.se för mer information om SKV 4820.

 

ID06

Alla som vistas på någon av NymanWänseths arbetsplatser ska bära sitt ID06-kort synligt.

Läs mer om ID06 på www.id06.se/allmanna_bestammelser.

 

Anvisningar för automatisk PDF-tjänst

• Det ska vara en faktura inkl. samtliga bilagor i varje PDF-fil.
• Fakturorna måste alltid märkas med mottagarkod.
• Bilden ska vara svartvit och i upplösningen 300×300 dpi för att vi ska kunna garantera bästa kvalitet, men andra varianter fungerar oftast.
• Mailen kommer inte att hanteras om mottagaren är dold, dvs när det t ex står “undisclosed recipients”. Detta är av säkerhetsskäl, eftersom mottagaren måste kunna verifieras så måste rätt adress (dvs ovanstående) också synas i till-fältet.
• Eventuell text i själva mailet kommer INTE att bli läst då detta är en automattjänst.
• Genom att begära läskvitto så får ni meddelande om vilka filer vi tagit emot samt om det är någon fil som vi inte kommer kunna hantera.
• Filnamnen får inte innehålla å, ä eller ö. Inte heller tecknet @.

 

Har ni några funderingar? Kontakta supporten på 063-13 05 30 eller support@attest.nu