Om NymanWänseth

 

NymanWänseth Byggmästare (NWBM) är ett privat företag som varit verksamma sedan 2013. Vi etablerade oss 2007 med bolagsnamnet Heving & Hägglund i Ösd AB, när ägarförhållandena förändrades så ändrade bolaget även namn. Sedan 2014 har vi även startat upp en markavdelning

 

NWBM är ett serviceinriktat företag inom bygg och mark med stor bredd och med kompetenta medarbetare. Vår kärnverksamhet är till största del ROT-projekt men även en viss del nyproduktion. Vi bygger mestadels för professionella beställare inom näringslivet. Specialnisch inom bygg är fönsterbyten och kontorsanpassningar samt att vår marksida är ackrediterade inom räckesmontage. Vi har även Ramavtal med några beställare som ligger till grund för vår verksamhet.

 

Vi har även behörighet för utförande av arbeten enligt Byggkeramikrådets Branchregler samt är certifierad enligt BKMA Produktcertifiering, Kvalite/Miljö/Arbetsmiljö – läs mer här »

 

entredorr