Våra tjänster

NymanWänseth Byggmästare är ett serviceinriktat företag inom bygg och mark med stor bredd och med kompetenta medarbetare. Vår kärnverksamhet är till största del ROT-projekt men även en viss del nyproduktion. Vi bygger mestadels för professionella beställare inom näringslivet. Specialnisch inom bygg är fönsterbyten och kontorsanpassningar samt att vår marksida är ackrediterade inom räckesmontage. Vi har även ramavtal med några beställare som ligger till grund för vår verksamhet.

PROJEKT

För NymanWänseth:s projektsida så ligger tyngdpunkten på ROT-uppdrag och bland våra färdigställda projekt finns en rad av byggnader, sjukhus, skola, kontor och liknande.

BYGGSERVICE

NymanWänseth:s serviceavdelning är specialiserade på mindre byggnadsarbeten och lokalanpassningar. Vi har som mål att genomföra varje uppdrag snabbt och med bra resultat till allas belåtenhet.

MARKENTREPRENAD

NymanWänseth:s marksida levererar professionella och kostnadseffektiva lösningar inom mark, fastighetsservice och yttre underhåll som restaureringar av befintliga lek- och utemiljöer. Vi är även certifierade i räckesmontage.

 

betongvagg